Dnia 3 października 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu orzekł w sprawie o sygnaturze akt C-260/18 (Raiffeisen przeciwko Dziubak), w którym potwierdził...